ไฟฟ้านครหลวง เขตประเวศ

A033
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ

  • รายละเอียด
  • รีวิว
หม้อแปลงระบบไฟฟ้า 500KVA  24 KV แบบพิเศษ ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ สายไฟ 185 เฟด 2N2 ตู้ MDB 800A พร้อมรั้วความปลอดภัย บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด

ความเห็นจากลูกค้าจริง